Zmiany w PKPiR 2016

Z dniem 8 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja dotycząca prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Wprowadzone zmiany mają ułatwić ewidencjonowanie wydatków na badania i rozwój, a także zwalniają niektóre osoby prowadzące PKPiR z obowiązku drukowania księgi.

NOWA ULGA PODATKOWA = NOWY WZÓR PKPiR

W związku z wprowadzeniem nowej ulgi podatkowej na działalność B+R, zmodyfikowano wzór PKPiR, dodając odrębną kolumnę przeznaczoną na koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową. Jest to kolumna nr 16, do tej pory służąca do wpisywania uwag.

NIE MA WYMOGU DRUKOWANIA PKPIR

Nowe przepisy znoszą obowiązek prowadzenia PKPiR jedynie w formie papierowej. Zamiast tradycyjnej formy, można wybrać elektroniczną, co wydaje się być dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Dotychczas prowadząc PKPiR elektronicznie, przedsiębiorcy zmuszeni byli do sporządzania dodatkowych, comiesięcznych wydruków dokumentów księgowych. Teraz wystarczy przechowywać je na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w nieuprawniony sposób.

NIE MA OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA PODWÓJNEGO SPISU Z NATURY

Przedsiębiorcy nie mają już obowiązku sporządzania dwóch spisów z natury, na początek i koniec roku. Teraz wystarczy sporządzić jeden, na koniec roku.

Chcesz, aby nasza księgowa poprowadziła za Ciebie PKPiR? Skontaktuj się – Księgowość Kraków