Zmiana w prawie pracy!

Przedsiębiorcy zatrudniają pracowników na podstawie różnych umów. Najpopularniejszą formą jest jednak umowa o pracę. W tej formie umowy warto podkreślić, że kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto, jak i składki ZUS obciążające pracodawcę.

Od nowego roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy mówiące o podwyższeniu płacy minimalnej oraz składek ZUS.

Pracodawcy zatrudniające pracowników na podstawie umowy o prace muszą przygotować się na nową wysokość składek opłacanych w 2018 roku:

Składki naliczane od kwoty 2100 zł:
– składka emerytalna – 9,76 proc. = 204,96 zł,
– składka rentowa – 6,5 proc. = 136,50 zł,
– składka wypadkowa – 1,8 proc. = 37,80 zł,
– składka na Fundusz Pracy – 2,45 proc. = 51,45 zł,
– składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 proc. = 2,10 zł