Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości są to wszystkie obowiązujące reguły normy i procedury, które mają zastosowanie w praktyce. Ich celem jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego działalności oraz osiągniętych wynikach.zasady rachunkowości

Część z nich jest zawarta w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Te reguły dotyczą prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych.

Zasady rachunkowości można podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • uniwersalne, są one powszechnie stosowane we wszystkich krajach (bez względu na ustrój polityczny, bądź system gospodarczy)
  • podstawowe, są stosowane w zależności od przyjętych rozwiązań w regulacjach danego kraju (dotyczy to także zasad szczegółowych),
  • szczegółowe.