Zasady rachunkowości

W jednym z naszych poprzednich postów (TUTAJ) pisaliśmy ogólnie o zasadach rachunkowości. Dzisiejszy post będzie również na ten temat, ale tym razem bardziej szczegółowo zajmiemy się tym zagadnieniem.

Podstawowe zasady rachunkowości wywodzą się z powszechnie obowiązujących oraz akceptowanych przepisów, które zostały określone w standardach rachunkowości. Bez wątpienia są one bazą do prowadzenia w przedsiębiorstwach prawidłowej polityki rachunkowości.

Ściślej ujmując – zasady rachunkowości są zbiorem reguł oraz norm mających zastosowanie w praktyce ze względu na ich możliwość dostarczenia bezcennych informacji na temat sytuacji majątkowej w danej jednostce. Jest to bardzo istotne, ponieważ rzetelna i jasna informacja o finansach firmy ma duży wpływ na jej wiarygodność w oczach Klientów, a także pozycję na rynku.

Ogólny zbiór wszystkich zasad rachunkowości możemy podzielić na trzy rodzaje, czyli: uniwersalne, podstawowe i szczegółowe.

Zasady uniwersalne są zasadami powszechnymi, obowiązującymi we wszystkich krajach, bez względu na ustrój polityczny oraz system gospodarczy. Z kolei zarówno zasady podstawowe, jak i zasady szczegółowe mogą być wcielane w życie w zależności od rozwiązań przyjętych w regulacjach prawnych obowiązujących w danym kraju.

Do zasad uniwersalnych zaliczamy:
– zasadę podwójnego zapisu każdej operacji gospodarczej,
– zasadę periodyzacji.

Do zasad podstawowych zaliczamy:
– zasadę kontynuacji działania,
– zasadę memoriału,
– zasadę współmierności,
– zasadę kasową,
– zasadę ciągłości,
– zasadę ostrożnej wyceny,
– zasadę istotności,
– zasadę prawdziwego i rzetelnego obrazu.

Do zasad szczegółowych zaliczamy:
– zasadę porównywalności sprawozdań,
– zasadę terminowości i aktualności,
– zasadę wiarygodności,
– zasadę bezstronności.