Zasady prowadzenia ewidencji przychodów

W ramach przypomnienia: CERTYFIKAT KSIĘGOWY

Ewidencja przychodów prowadzona jest w przedsiębiorstwach, które rozliczają się z podatku dochodowego na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jak każdy system księgowości, nawet ten uproszczony rządzi się swoimi prawami. Oto najważniejsze zasady prowadzenia ewidencji przychodów.

Ewidencję przychodów należy prowadzić odrębnie na każdy rok podatkowy. Wszystkie operacje dotyczące uzyskania przychodów należy ujmować w ewidencji na podstawie dowodów księgowych – faktur, rachunków, dokumentu wewnętrznego, które należy również gromadzić i przechowywać na wypadek kontroli skarbowej.

Przepisy dopuszczają prowadzenie ewidencji przychodów zarówno w wersji papierowej, jak i przy pomocy specjalistycznych programów. Należy jednak zachować odpowiedni wzór księgi.

Prowadzenie ewidencji przychodów nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego, jeżeli księgowości nie prowadzi biuro rachunkowe. W przypadku prowadzenia księgowości przez biuro rachunkowe, należy dokonać zgłoszenia w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Podczas prowadzenia ewidencji przychodów samodzielnie należy zadbać o właściwe przechowywanie ewidencji oraz wszystkich dokumentów, potwierdzających zapisane w niej operacje, w miejscu wykonywania działalności lub wskazanym jako siedziba firmy.