White list czyli biała lista podatników – kogo dotyczy?

W kwietniu 2019 roku wprowadzona została ustawa, która wprowadziła modyfikacje dotyczące ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych. W związku ze zmianami wprowadzona została biała lista podatników. Komu się ona najbardziej przyda?

Biała lista podatników VAT, z angielskiego “white list” umożliwiać będzie sprawdzanie aktualnych danych na temat kontrahentów, łącznie ze zgłoszonymi przez nich numerami rachunku bankowego.

Na mocy uchwalonej nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych ustaw rejestr uwzględniać będzie informacje o rejestracji podatnika VAT, o wykreśleniu podatnika, o przywróceniu jako podatnika VAT-u oraz numeru rachunku rozliczeniowego podatnika. Szef Krajowej Administracji Skarbowej z kolei upoważniony zostaje do prowadzenia w postaci elektronicznej wykazu podmiotów w odniesieniu, do których Naczelnik Urzędu Skarbowego nie dokonał rejestracji lub zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

Dzięki uruchomieniu białej listy podatników VAT ma zostać stworzony rejestr łatwo dostępny, który automatycznie pokaże informacje o danym podmiocie. Przeglądający “white list” będą mogli sprawdzić, czy dany podmiot, z którym przedsiębiorca chce przeprowadzić transakcję jest zarejestrowanym podatnikiem i jaka jest jego wcześniejsza historia.