W jakim terminie złożyć sprawozdanie finansowe?

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego ciąży na każdym przedsiębiorcy, prowadzącym pełną księgowość oraz na jednostkach pożyteczności publicznej, takich jak fundacje i stowarzyszenia.

Sporządzone sprawozdanie finansowe należy złożyć w Urzędzie Skarbowym oraz w KRS (niezależnie jaka spółka go sporządza i składa). Na sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki mają czas do 3 miesięcy od dnia bilansowego (zakończenia roku obrotowego). Następnie na zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki mają kolejne 3 miesiące. Po zatwierdzeniu sprawozdania muszą one złożyć je:

  • w Urzędzie Skarbowym – w terminie do 10 dni w przypadku spółek kapitałowych oraz wraz z zeznaniem rocznym (do 30 kwietnia) przez spółki osobowe, prowadzące księgi rachunkowe.
  • w Krajowym Rejestrze Sądowym – w terminie do 15 dni (dotyczy wszystkich spółek).

Co jednak gdy sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w odpowiednim terminie?  

W takim przypadku nie należy unikać obowiązków. Trzeba złożyć sprawozdanie niezatwierdzone, a następnie po jego zatwierdzeniu złożyć jej ponownie w terminie do 15 dni od tego momentu. Nawet w przypadku nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego należy tak postąpić, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z zaniechania obowiązków podatkowych i prawnych.

Sporządzasz sprawozdanie finansowe – zaufaj naszej firmie KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW!