Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 293

Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy to dodatkowe dni wolne dla pracownika, które mogą być przyznane w wyjątkowych okolicznościach.

W zależności od sytuacji można dostać 1 lub 2 dni wolnego. Urlop udzielany jest z powodu sytuacji losowych, których nie da się przewidzieć. Wniosek musi zostać złożony u pracodawcy.

W jakich sytuacjach?
– ślub: pracownika lub jego dziecka
– narodziny dziecka
– pogrzeb

Wniosek o urlop powinien zawierać:
– termin
– przyczynę
– ilość dni urlopu

Czy urlop okolicznościowy jest płatny?
Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy oblicza się na podstawie art. 297 Kodeksu Pracy. Stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop, a jedynym wyjątkiem w przypadku urlopu okolicznościowego jest to, że pod uwagę bierze się miesiąc, w którym miał miejsce urlop okolicznościowy.

Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika?