Uproszczone formy księgowości rozwiązaniem dla małych przedsiębiorstw

Prowadzenie księgowości służy nie tylko celom podatkowym, ale również kontrolowaniu stanu finansowego przedsiębiorstw. Dlatego też nawet prowadzenie ksiąg rachunkowych ma zaletę, którą jest dostarczanie informacji koniecznych do właściwego zarządzania finansami.

W wielu małych przedsiębiorstwach prowadzenie pełnej rachunkowości stanowiło by duży kłopot oraz wydatki. Zostało to wzięte pod uwagę i z tego powodu powstały uproszczone metody rachunkowości, pozwalające na łatwe, szybkie i tanie prowadzenie księgowości. Uproszczone metody rachunkowości stanowią: ryczałt, karta podatkowa oraz KPiR. Chociaż ich stosowanie jest korzystne dla wielu mniejszych przedsiębiorstw, istnieje mnóstwo przepisów prawnych, które zabraniają na wybór niektórych z nich. Powoduje to, że formy opodatkowania, jak np. karta podatkowa tracą na znaczeniu.

Uproszczone metody rachunkowości są dobrym rozwiązaniem w mniejszych firmach. Ale mają też inną wadę. Nie są bowiem w stanie dostarczyć tak rzetelnych informacji. Czy więc ich stosownie jest korzystne czy nie?

Dowiedz się więcej o tym kto może stosować uproszczone metody rachunkowości, a kto musi prowadzić księgi rachunkowe. Więcej informacji TUTAJ