Uproszczona księgowość

Prowadzenie księgowości w formie uproszczonej nie powinno nikomu sprawiać większego problemu (w przeciwieństwie do księgowości pełnej), dlatego jeśli posiadasz prawo do uproszczonej formy, to masz duże szczęście! Podstawowym zadaniem uproszczonej księgowości są po prostu rozliczenia podatkowe, w ramach których wymienić możemy: Księgę przychodów i rozchodów, kartę podatkową oraz ryczałt ewidencjonowany.

Księga przychodów i rozchodów jest zdecydowanie najczęściej wybieraną metodą rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Zasada opodatkowania jest bardzo prosta. Podatkiem objęty jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Oznacza to, że jeśli nie generujemy dochodów, to nie płacimy również podatku.

Karta podatkowa polega na co miesięcznym opłacaniu takiej samej kwoty, zależnej od liczby zatrudnianych pracowników oraz od liczby mieszkańców w miejscowości, w której znajduje się firma.
Ryczałt ewidencjonowany bierze pod uwagę nasz przychód, nie dochód. Oznacza to, że koszty jakie ponieśliśmy, by uzyskać przychód, nie są brane pod uwagę. Warto więc zastanowić się nad ryczałtem, jeśli nasze dochody zbliżone są znacznie do przychodów.