Uproszczona księgowość Kraków

Jednym z możliwych podziałów księgowości jest podział na księgowość uproszczoną oraz pełną. To, czy przedsiębiorca będzie mógł zajmować się uproszczoną formą, zależy od rodzaju jego działalności gospodarczej oraz wysokości przychodów. Obecne przepisy mówią, iż prawo do uproszczonej księgowości mają osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Księgowość uproszczona ma oczywiście swoje plusy i minusy:

Plusy:

  • nie jest to kosztowna forma,
  • nie wymaga współpracy z biurem rachunkowym,
  • przedsiębiorca nie powinien mieć problemu z prowadzeniem takiej księgowości,
  • możliwość korzystania z programów księgowych lub księgowości online.

Minusy:

  • dostępność dla ograniczonej grupy przedsiębiorców,
  • pełna odpowiedzialność za błędy,
  • brak możliwości dokonywania szerszych analiz ekonomicznych,
  • uproszczona księgowość nie posiada tak dokładnych informacji jak pełna,
  • mały zakres kategorii powoduje niejasności w przypadku konieczności ewidencji nietypowych zdarzeń gospodarczych.