Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/post-template.php on line 293

Umowy w prawie gospodarczym

Umowa jest formą zdarzenia prawnego, które jest również czynnością prawną, a więc wywołuje dany skutek. Za jej pomocą określa się źródło i cel zobowiązań. W prawie gospodarczym mamy do czynienia z szeregiem różnych umów. Są to:
I umowy zobowiązaniowe
1. Zobowiązujące – określenie obowiązku spełnienia świadczenia przez jedną stronę dla strony drugiej.
2. Rozporządzające – przenosi, obciążą i znosi prawa majątkowe.
3. O podwójnym skutku – zobowiązująco-rozporządzająca.
II umowy podzielone ze względu na przyczyny zawarcia
1. Kauzalne – gdy występuje racjonalna przyczyna zawiązania umowy.
2. Abstrakcyjna – nie ma żadnego uzasadnienia, dla którego została zawiązana.
III umowy podzielone ze względu na rozłożenie ciężaru świadczenia
1. Jednostronnie zobowiązująca
2. Dwustronnie zobowiązująca
3. Umowa wzajemna
IV umowy podzielone ze względu na korzyści majątkowe
1. Odpłatna – strona, która dokonuje czynności otrzymuje zapłatę.
2. Nieodpłatna – strona, która dokonuje czynności nie otrzymuje żadnych korzyści majątkowych.
V umowy podzielone ze względu na ich charakter
-umowa sprzedaży,
-umowa zamiany,
-umowa dostawy,
-umowa kontraktacji,
-umowa o dzieło,
-umowa o roboty budowlane,
-umowa najmu,
-umowa dzierżawy,
-umowa leasingu,
-umowa użyczenia,
-umowa pożyczki,
-umowa rachunku bankowego,
-umowa zlecenie,
-umowa agencyjna,
-umowa komisu,
-umowa przewozu,
-umowa ubezpieczenia,
-umowa przechowania,
-umowa składu,
-umowa poręczenia,
-umowa darowizny,
-umowa dożywocia,
-umowa spółki
-umowa przedwstępna,
-umowa o świadczenie usług przez osobę trzecią,
-umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia,
-umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej.