Umowa współpracy między przedsiębiorcami

Zatrudnianie pracowników wiąże się z dużymi kosztami wynikającymi z obowiązku pokrycia kosztów ubezpieczenia i odprowadzania podatków. To właśnie z tego powodu coraz częściej osoby fizyczne decydują się założyć jednoosobową działalność gospodarczą i podpisać umowę współpracy ze swoim pracodawcom.

W trakcie sporządzania umowy należy upewnić się, że wszystkie prawa i obowiązki każdej ze stron zostały jasno i precyzyjnie określone. Należy zawrzeć w niej określić zakres czynności, które pracownik ma wykonywać na rzecz pracodawcy. W umowie koniecznie zawrzeć trzeba czas współpracy, ewentualnie częstotliwość wykonywanych usług oraz to, czy jej efekt będzie miał wpływ na rozliczenie. Precyzyjnie należy również określić kwestię wynagrodzenia i to, czy pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie stałe, czy będzie ono wyliczane w zależności od efektów czy wymiaru pracy.

W umowie należy również zawrzeć informacje na temat:

– terminu przedstawienia przez przedsiębiorcę rozliczenia,rachunku, faktury,
– czasu a podsumowanie każdego minionego miesiąca:
– czasu na rozliczenie rachunku,
– czasu na wypłacenie pieniędzy,
– sankcji za przekroczenie wyżej wymienionych terminów,
– kto odpowiada ze reklamację ze strony klientów,
– kto odpowiada ze ewentualne szkody,
– termin i warunki rozwiązania umowy,
– okres wypowiedzenia umowy.