Umowa sponsoringu

Jednym z elementów budowania wizerunku firmy oraz jej reklamy jest sponsoring, czyli świadczenia na rzecz klubów sportowych, fundacji czy stowarzyszeń. Czym dokładnie jest umowa sponsoringu oraz jakie skutki na gruncie podatkowym niesie ze sobą?

Sponsoring określa się jako wzajemne świadczenie stron – sponsorującej oraz sponsorowanej, ponieważ świadczenia są obustronne – czyli np. sponsorujący wpłaca na konto sponsorowanego określoną sumę pieniędzy, a ten zobowiązuje się do umieszczenia logo sponsora na stronie internetowej, materiałach graficznych, czy strojach zawodników.

W przypadku umowy sponsoringu ważne jest przede wszystkim ustalenie wzajemnej wartości świadczeń. Powinny być one takiej samej wartości, jeśli bowiem wartość świadczeń sponsora byłaby wyższa niż wartość świadczeń reklamowych sponsorowanego, to nadwyżka byłaby już darowizną, której nie można wliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Oczywiście należy pamiętać, że kosztem uzyskania przychodów są jedynie wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – reklama w postaci umieszczenia logo sponsora zalicza się do nich. Należy jednak pamiętać, aby w taki sposób, świadczenie to zostało zapisane w umowie sponsorskiej. Konieczne jest również posiadanie faktury lub rachunku.