Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Z dniem 30 czerwca 2016 roku mija termin, w którym zatwierdzone muszą zostać sprawozdania finansowe za rok 2015. Termin ten dotyczy jedynie jednostek, których rok obrotowy skończyć się 31 grudnia 2015 roku. Każdorazowe, roczne sprawozdanie finansowe jednostek, które prowadzą księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający do sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

Sporządzanie sprawozdań to obowiązek wszystkich podmiotów prowadzących księgi rachunkowe na podstawie zasad znajdujących się w ustawie o rachunkowości. Dokument zostaje zatwierdzony zasadniczo przez głosowanie i podjęcie stosownej uchwały. Zatwierdzając sprawozdanie organ podejmuje również uchwałę dotyczącą podziału wyniku finansowej, tzn. przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na odpowiednie cele lub pokryciu ujemnego wyniku finansowego.

Stowarzyszenia i fundacje, zarejestrowane w KRS, nie prowadzące działalności gospodarczej, nie mają obowiązku złożenia sprawozdania finansowego. Tylko organizacje prowadzące działalność gospodarczą (zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców) składają sprawozdania finansowego do KRS, nawet jeśli nie prowadziły faktycznych działań gospodarczych w danym roku obrotowym.

Księgowość Kraków