Fałszywe zwolnienie lekarskie – co za to grozi?

Często pracownik, któremu pracodawca nie chce udzielić urlopu decyduje się na skorzystanie z fałszywego zwolnienia lekarskiego. Jest to niezgodne z prawem i w razie wykrycia nieprawidłowości wiąże się z poważnymi i przykrymi konsekwencjami. Pracownik na zwolnieniu lekarskim może podlegać kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kontrola ma na celu ustalenie, czy pracownik w okresie orzeczonej niezdolności Read more about Fałszywe zwolnienie lekarskie – co za to grozi?[…]