Zasady rachunkowości

W jednym z naszych poprzednich postów (TUTAJ) pisaliśmy ogólnie o zasadach rachunkowości. Dzisiejszy post będzie również na ten temat, ale tym razem bardziej szczegółowo zajmiemy się tym zagadnieniem. Podstawowe zasady rachunkowości wywodzą się z powszechnie obowiązujących oraz akceptowanych przepisów, które zostały określone w standardach rachunkowości. Bez wątpienia są one bazą do prowadzenia w przedsiębiorstwach prawidłowej Read more about Zasady rachunkowości[…]

Księgowanie operacji finansowych na kontach księgi rachunkowej

Ewidencjonowanie zachodzących w przedsiębiorstwie operacji gospodarczych jest zadaniem księgowości. W przypadku metody, jaką jest pełna rachunkowość proces ten opiera się na dokonywaniu zapisów na kontach księgowych. To jak dokona się zapisu na koncie księgowym zależy od rodzaju konta. Księgowanie operacji na kontach aktywnych dokonuje się po przez zapisywanie zmniejszeń po stronie kredytowej (prawej), a zwiększeń Read more about Księgowanie operacji finansowych na kontach księgi rachunkowej[…]

Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości są to wszystkie obowiązujące reguły normy i procedury, które mają zastosowanie w praktyce. Ich celem jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego działalności oraz osiągniętych wynikach. Część z nich jest zawarta w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Te reguły dotyczą prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także sporządzania i prezentacji Read more about Zasady rachunkowości[…]