Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości są to wszystkie obowiązujące reguły normy i procedury, które mają zastosowanie w praktyce. Ich celem jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego działalności oraz osiągniętych wynikach. Część z nich jest zawarta w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Te reguły dotyczą prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także sporządzania i prezentacji Read more about Zasady rachunkowości[…]