Umowa współpracy między przedsiębiorcami

Zatrudnianie pracowników wiąże się z dużymi kosztami wynikającymi z obowiązku pokrycia kosztów ubezpieczenia i odprowadzania podatków. To właśnie z tego powodu coraz częściej osoby fizyczne decydują się założyć jednoosobową działalność gospodarczą i podpisać umowę współpracy ze swoim pracodawcom. W trakcie sporządzania umowy należy upewnić się, że wszystkie prawa i obowiązki każdej ze stron zostały jasno Read more about Umowa współpracy między przedsiębiorcami[…]