Ulga na złe długi

Ulga na złe długi dotyczy podatników, którym mimo usilnych starań nie udało się odzyskać terminowego zwrotu należności od swoich kontrahentów. W 2017 roku w zasadach dotyczących przyznawania tych ulg wprowadzony został szereg modyfikacji, które mają przede wszystkim motywować dłużników do wypełniania się ze swoich zobowiązań. Ponadto lista warunków, które należy spełnić w celu skorzystania z Read more about Ulga na złe długi[…]