Sprzedaż towarów i usług po cenie zaniżonej – skutki

Bardzo często spotykałem się z pytaniami na temat tego, czy sprzedaż towarów i usług w cenie odbiegającej od ceny rynkowej jest zgodna z prawem. Sprawa wygląda następująco: Za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową, czyli taką, której głównym celem jest osiąganie zysku. Tak więc jeżeli prowadzona przez przedsiębiorcę działalność jest dla niego opłacalna wówczas ma Read more about Sprzedaż towarów i usług po cenie zaniżonej – skutki[…]