Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Z dniem 30 czerwca 2016 roku mija termin, w którym zatwierdzone muszą zostać sprawozdania finansowe za rok 2015. Termin ten dotyczy jedynie jednostek, których rok obrotowy skończyć się 31 grudnia 2015 roku. Każdorazowe, roczne sprawozdanie finansowe jednostek, które prowadzą księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający do sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Sporządzanie sprawozdań to Read more about Termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego[…]

Sprawozdawczość finansowa w firmach – księgowość Kraków

Sprawozdawczość finansowa stanowi jeden z trzech filarów rachunkowości. Dotyczy on przygotowywania informacji o stanie działalności gospodarczej podmiotu i ujawnienia ich w sprawozdaniu finansowym, co jest corocznym obowiązkiem przedsiębiorstw, prowadzących pełną rachunkowość. Zawierające dane finansowe, pochodzące z księgi rachunkowej, obrazują sytuację majątkową firmy, stan jej finansów oraz dochody lub ponoszone straty. Ważne jest by nie zawierały Read more about Sprawozdawczość finansowa w firmach – księgowość Kraków[…]