Split Payment

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że wpłata wynikającego z faktury podatku VAT będzie dokonywana na osobny rachunek (tzw. rachunek VAT), zaś zapłata kwoty netto – na dotychczasowy rachunek rozliczeniowy. Korzystanie z mechanizmu będzie dobrowolne, ale wybór taki będzie miał jedynie nabywca. Z punktu widzenia sprzedawcy ważne będzie to, że rachunek VAT będzie można wykorzystać Read more about Split Payment[…]

30 dni na zwrot nadpłaty podatku

Na zwrot nadpłaconego podatku do tej pory czekało się 90 dni, kwestia ta ma zostać poruszona na najbliższym posiedzeniu sejmu. Zgodnie z założeniami okres ten ma już wkrótce zostać skrócony do zaledwie 30 dni. 90 dni na zwrot nadpłaconego podatku czekać muszą płatnicy podatku akcyzowego, specjalnego podatku węglowodorowego, podatku dochodowego od osób fizycznych, przedsiębiorstwa państwowe Read more about 30 dni na zwrot nadpłaty podatku[…]