Rok obrotowy, a rok podatkowy

Rokiem obrotowym (inaczej obrachunkowym) nazywamy okres rozliczeniowy jednostki. Nie musi to być rok kalendarzowy, chociaż często się z nim pokrywa. Może to być również okres trwający 12 pełnych miesięcy kalendarzowych. Czasem rok obrotowy zależy od charakteru działalności, określa przy tym jej statut. Dobrym przykładem jest organizacja edukacyjna, której rok obrachunkowy może być adekwatny do roku Read more about Rok obrotowy, a rok podatkowy[…]