Rejestracja do VAT-UE

Po wejściu do Unii Europejskiej znacznie łatwiejszy stał się dostęp do rynków państw członkowskich UE. Z tego względu coraz więcej polskich przedsiębiorców podejmuje współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Wymiany takie nazywane są wymianami wewnątrzwspólnotowymi. Mają one specyficzny sposób rozliczania VAT-UE. Obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE mają przedsiębiorcy zamierzający dokonywać transakcji z zagranicznymi kontrahentami. W tym celu Read more about Rejestracja do VAT-UE[…]