Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej

Chociaż nie jest tak popularna jak spółka z o.o. czy spółka komandytowa, przedsiębiorcy wybierają spółkę komandytowo-akcyjną jako formę prawną ich przedsiębiorstwa. Spółka ta ma cechy wspólne z spółką akcyjną, a jednocześnie ze spółką komandytową. Cechami wspólnymi dla spółki komandytowo-akcyjnej i spółki komandytowej są brak osobowości prawnej, ale posiadanie zdolności prawnej. Podobnie jak spółce komandytowej firma Read more about Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej[…]