Biznesplan?

Biznesplan jest dokumentem, który zawiera ocenę opłacalności przedsiębiorstwa. Jest sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy. Służy także w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Zawiera całościowy spis zadań oraz celów jakie przedsiębiorca chce zrealizować. Zawiera także elementy dodatkowe jak np.: analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT. Często wymagany jest jako dodatkowy załącznik do wniosku kredytowego. Wykazuje wtedy, Read more about Biznesplan?[…]

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) istnieje już od 1994 roku. Państwowym funduszem celowym stał się 1 stycznia 2012 roku. Środki z FGŚP przeznaczone są na roszczenia obejmujące: – wynagrodzenia za pracę, – wynagrodzenia za czas, kiedy pracownik był niezdolny do pracy, ze względu na chorobę, – wynagrodzenia za okres urlopu, – odprawę pieniężną należną wskutek Read more about Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych[…]

Księgowość w …

Księgowość można prowadzić bardzo różnie. Można ją prowadzić w celu ustalania zobowiązania podatkowe, kontroli finansów lub w celu poprawy zarządzania przedsiębiorstwem. W zależności od stosowanego rodzaju księgowości, zasady są trochę inne. Różnice w prowadzeniu księgowości są też widoczne w przypadku prowadzenia księgowości w odmiennych jednostkach. Pierwsza różnica w prowadzeniu księgowości w jednostkach wynika z dopuszczalnych Read more about Księgowość w …[…]

Jak zbudowana jest księga rachunkowa?

Księga rachunkowa jest sposobem ewidencji księgowej w przedsiębiorstwach, zobowiązanych do prowadzenia pełnej rachunkowości finansowej. Niestety jej prowadzenie jest bardzo skomplikowane i trudne co powoduje, że na ogół zajmują się tylko specjaliści – księgowi. Księga rachunkowa składa się z 6 istotnych elementów, jakimi są:  DZIENNIK KSIĘGOWY – służący do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich operacji, jakie Read more about Jak zbudowana jest księga rachunkowa?[…]

Księgowość kreatywna, księgowość agresywna

Księgowość kreatywna czy księgowość agresywna nie należą do najpopularniejszych pojęć księgowych. Warto jednak powiększyć swoją wiedzę księgową i dowiedzieć się o nich więcej. Kreatywna księgowość, pierwsze z pojęć to sposób takiego prowadzenia rachunkowości, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów prawnych i właściwej interpretacji zasad rachunkowości, lecz w sposób nie wskazany bezpośrednio w przepisach. Agresywna księgowość jest w przeciwieństwem poprzedniego pojęcia. Polega ona na świadomy, zamierzonym i Read more about Księgowość kreatywna, księgowość agresywna[…]

Prowadzenie księgowości dawniej i dziś

Księgowość można prowadzić różnymi technikami. Obecnie większość, a dokładnie prawie wszystkie czynności, związane z prowadzeniem księgowości wykonuje się na komputerze, z wykorzystaniem specjalistycznych programów finansowo- księgowych. Ale jeszcze kilka lat temu, gdy komputery były rzadkością lub prawie wcale nie istniały, księgowość prowadziło się technikami ręcznymi. Wiele elementów, charakterystycznych dla tradycyjnych technik księgowości, znalazło zastosowanie w Read more about Prowadzenie księgowości dawniej i dziś[…]

Księgowość, a rachunkowość

Czym jest księgowość, a czym rachunkowość? Może się przecież wydawać, że to to samo. Nie niestety to nie to samo. Pojęcia chociaż są do siebie podobne, oznaczają co innego. Księgowość jest systemem mającym zastosowanie tylko w ewidencjonowaniu operacji gospodarczych. Czyli na przykład gdy firma zakupiła towary na podstawie faktury, zadaniem księgowości będzie zarejestrowanie operacji na kartach księgi rachunkowej. Co innego jest, gdy mówi Read more about Księgowość, a rachunkowość[…]

Księgowość dla wszystkich!

Nie ważne jak prowadzisz księgowość, ważne komu ją zlecisz.  Mniejsza firma ma na ogół przywilej prowadzenia uproszczonych form księgowości. Chociaż ułatwia to zajmowanie się własną firmą, nie zawsze jest tak dobrą sytuacją. Bowiem prowadząc rachunkowość w postaci karty podatkowej czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,  nie posiada się dokładnych i bieżących informacji o stanie finansowym, co Read more about Księgowość dla wszystkich![…]