Rachunek zysków i strat od 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono zmiany w zakresie ujmowania operacji gospodarczych, dotyczących sytuacji losowych – zysków i strat nadzwyczajnych. Do tej pory istniejąca, kategoria zysków i strat w zakładowym planie kont już nie widnieje. Natomiast operacje, które dawniej księgowano na tych kontach ujmuje się teraz na kontach pozostałych przychodów i kosztów. Zmiany w zakresie Read more about Rachunek zysków i strat od 2016 roku[…]