Przedstawiciel podatkowy

Do ustanowienia przedstawiciela podatkowego zobowiązany jest każdy przedsiębiorca, który podlega obowiązkowej rejestracji jako podatnik VAT lecz nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca zamieszkania na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przedstawiciel podatkowy zajmuje się wykonywaniem czynności związanych z rozliczeniem podatku w imieniu swojego mocodawcy. Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka Read more about Przedstawiciel podatkowy[…]