Biznesplan?

Biznesplan jest dokumentem, który zawiera ocenę opłacalności przedsiębiorstwa. Jest sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy. Służy także w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Zawiera całościowy spis zadań oraz celów jakie przedsiębiorca chce zrealizować. Zawiera także elementy dodatkowe jak np.: analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT. Często wymagany jest jako dodatkowy załącznik do wniosku kredytowego. Wykazuje wtedy, Read more about Biznesplan?[…]

Czym jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to forma opodatkowania działalności gospodarczej przeznaczona dla przedsiębiorców indywidualnych oraz spółek cywilnych. Decydując się na Kartę podatkową przedsiębiorca musi co miesiąc odprowadzić odpowiednią kwotę podatku dochodowego. Karta podatkowa nie jest jednak przeznaczona dla każdego. Aby móc przy jej pomocy rozliczać się z fiskusem przedsiębiorca nie może wytwarzać wyrobów opodatkowanych akcyzą, a jego małżonek Read more about Czym jest karta podatkowa?[…]

Księgowość w małej firmie

Wszystkie podmioty gospodarcze niezależnie od rozmiaru firmy zobowiązane są do wykonywania czynności z zakresu księgowości. System księgowości, który stosowany jest w małych działalnościach gospodarczych nazywany jest małą księgowością. Polega na rozliczenia się z tytułu należnego podatku dochodowego. Uproszczoną księgowość można prowadzić w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W pewnych Read more about Księgowość w małej firmie[…]

Czym są pasywa?

Pasywa w firmie są źródłem finansowania przedsiębiorstwa. To pojęcie jest także bardzo ściśle związane z bilansem firmy, którego zadaniem jest przedstawienie aktywów jakie są w posiadaniu spółki, a także źródła ich finansowania. Pasywa są więc, źródłem pokrycia majątku działalności gospodarczej. Można je podzielić na dwie grupy: kapitał własny, kapitał obcy. Kapitałem własnym nazwiemy wartości jakie Read more about Czym są pasywa?[…]

Rachunkowość zarządcza.

Rachunkowość zarządcza zwana także menadżerską to część rachunkowości, służąca (jak sama nazwa mówi) do zarządzania przedsiębiorstwem. Dostarcza dane, które są niezbędne do bieżącego kierowania sprawami działalności gospodarczej. Pomaga w rozwoju firmy. Dzięki niej możliwe jest podejmowanie strategicznych i taktycznych decyzji. Głównym celem takiej formy rachunkowości zarządczej jest systematyczne dostarczanie informacji, które ułatwiają podjęcie optymalnych działań. Read more about Rachunkowość zarządcza.[…]

Księgowość w spółce cywilnej?

Księgowość spółki cywilnej można prowadzić na dwa sposoby. Pierwszym jest księgowość uproszczona, natomiast drugim księgowość pełna. Wszystko jest zależne od tego jakie nasze przedsiębiorstwo osiąga zyski. Spółka cywilna jest taką formą działalności gospodarczej, która ma wybór. Na samym początku prowadzenia działalności prowadzi księgowość uproszczoną, jeżeli jednak właściciele zdecydowali się na Księgi Handlowe, to również mają taką możliwość. Zazwyczaj Read more about Księgowość w spółce cywilnej?[…]

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to uporządkowane przedstawienie całej sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie. Jego celem jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej firmy oraz przepływie środków pieniężnych jednostki dla szerokiego kręgu użytkowników. Na sprawozdanie finansowe składa się: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i start, informacje ogólne i uzupełniające. Wzory tych dokumentów zamieszczone są w załączniku 1 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie należy sporządzić na dzień zamknięcia ksiąg Read more about Co to jest sprawozdanie finansowe?[…]

Czy opłaca się outsourcing księgowy?

Outsourcing księgowy polega na powierzeniu obsługi księgowej swojej firmy, zewnętrznemu podmiotowi. System ma wielu zwolenników, którzy nie wyobrażają sobie innego sposobu.  Outsourcing posiada wiele znaczących korzyści: Niższe koszty prowadzenia księgowości– oszczędność na zakupie drogiego oprogramowania księgowego, które wymaga aktualizacji, ponieważ bardzo często zmienia się prawo. Nie ma konieczności zatrudniania księgowego, któremu trzeba wypłacać comiesięczne wynagrodzenie i opłacać szkolenia. Dotyczy Read more about Czy opłaca się outsourcing księgowy?[…]