Przechowywanie dokumentów księgowych

Przechowywanie dokumentów księgowych w jednostce gospodarczej jest bardzo ważną kwestią, gdyż pełnią one niezwykle ważną funkcje czyli stanowią dowody operacji gospodarczych. Przedsiębiorca powinien przechowywać je w miejscu prowadzenia działalności lub w miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych (np. w biurze rachunkowym), a w sytuacji kontroli udostępnić je odpowiednim organom. Zadaniem osoby prowadzącej działalność gospodarczą jest również ochrona Read more about Przechowywanie dokumentów księgowych[…]