Czy czeka firmy wyższy limit prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Minister Rozwoju planuje wprowadzenie zmian w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Planowane zmiany mają wprowadzić między innymi wyższy limit prowadzenia ksiąg rachunkowych. Projekt zmiany wysunięty przez Ministra Rozwoju zakłada nie tylko wprowadzenie wyższego limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Projekt ma zakładać zniesienie przepisów, dotyczących uproszczeń w zakresie prowadzenia pełnej rachunkowości przez mikro przedsiębiorców. Ewentualne podniesienie progu przychodów, Read more about Czy czeka firmy wyższy limit prowadzenia ksiąg rachunkowych?[…]

Rachunek zysków i strat od 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono zmiany w zakresie ujmowania operacji gospodarczych, dotyczących sytuacji losowych – zysków i strat nadzwyczajnych. Do tej pory istniejąca, kategoria zysków i strat w zakładowym planie kont już nie widnieje. Natomiast operacje, które dawniej księgowano na tych kontach ujmuje się teraz na kontach pozostałych przychodów i kosztów. Zmiany w zakresie Read more about Rachunek zysków i strat od 2016 roku[…]

Księgowość w …

Księgowość można prowadzić bardzo różnie. Można ją prowadzić w celu ustalania zobowiązania podatkowe, kontroli finansów lub w celu poprawy zarządzania przedsiębiorstwem. W zależności od stosowanego rodzaju księgowości, zasady są trochę inne. Różnice w prowadzeniu księgowości są też widoczne w przypadku prowadzenia księgowości w odmiennych jednostkach. Pierwsza różnica w prowadzeniu księgowości w jednostkach wynika z dopuszczalnych Read more about Księgowość w …[…]

Prowadzenie księgowości dawniej i dziś

Księgowość można prowadzić różnymi technikami. Obecnie większość, a dokładnie prawie wszystkie czynności, związane z prowadzeniem księgowości wykonuje się na komputerze, z wykorzystaniem specjalistycznych programów finansowo- księgowych. Ale jeszcze kilka lat temu, gdy komputery były rzadkością lub prawie wcale nie istniały, księgowość prowadziło się technikami ręcznymi. Wiele elementów, charakterystycznych dla tradycyjnych technik księgowości, znalazło zastosowanie w Read more about Prowadzenie księgowości dawniej i dziś[…]