Co to jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe najprościej mówiąc jest przedstawieniem sytuacji majątkowej firmy. Do jego składania zobowiązane są zarówno osoby prawne, jak i jednostki, które nie posiadają pełnej osobowości prawnej, jednak stosują zasady rachunkowości ujęte w ustawie. Sprawozdanie finansowe składa się we właściwym rejestrze sądowym. Elementy sprawozdania finansowego: – bilans, – rachunek zysków i strat, – informacje dodatkowe, obejmujące Read more about Co to jest sprawozdanie finansowe?[…]

Czy czeka firmy wyższy limit prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Minister Rozwoju planuje wprowadzenie zmian w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Planowane zmiany mają wprowadzić między innymi wyższy limit prowadzenia ksiąg rachunkowych. Projekt zmiany wysunięty przez Ministra Rozwoju zakłada nie tylko wprowadzenie wyższego limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Projekt ma zakładać zniesienie przepisów, dotyczących uproszczeń w zakresie prowadzenia pełnej rachunkowości przez mikro przedsiębiorców. Ewentualne podniesienie progu przychodów, Read more about Czy czeka firmy wyższy limit prowadzenia ksiąg rachunkowych?[…]

Księgowość Kraków

Z zagadnieniem z zakresu księgowości spotkał się nie jeden przedsiębiorca, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę na czym tak naprawdę ona polega. Zadaniem księgowości jest wykazanie w jakiej sytuacji finansowej znajduje się dana jednostka gospodarcza. Z definicji słownikowej możemy dowiedzieć się, że jest to nic innego jak forma dokumentowania wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie Read more about Księgowość Kraków[…]