Czy czeka firmy wyższy limit prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Minister Rozwoju planuje wprowadzenie zmian w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Planowane zmiany mają wprowadzić między innymi wyższy limit prowadzenia ksiąg rachunkowych. Projekt zmiany wysunięty przez Ministra Rozwoju zakłada nie tylko wprowadzenie wyższego limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Projekt ma zakładać zniesienie przepisów, dotyczących uproszczeń w zakresie prowadzenia pełnej rachunkowości przez mikro przedsiębiorców. Ewentualne podniesienie progu przychodów, Read more about Czy czeka firmy wyższy limit prowadzenia ksiąg rachunkowych?[…]