Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) istnieje już od 1994 roku. Państwowym funduszem celowym stał się 1 stycznia 2012 roku. Środki z FGŚP przeznaczone są na roszczenia obejmujące: – wynagrodzenia za pracę, – wynagrodzenia za czas, kiedy pracownik był niezdolny do pracy, ze względu na chorobę, – wynagrodzenia za okres urlopu, – odprawę pieniężną należną wskutek Read more about Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych[…]