Podatki dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy są objęci wieloma podatkami czyli obowiązkowymi i bezzwrotnymi świadczeniami na rzecz budżetu państwa lub samorządu terytorialnego.   Klasyfikacja podatków może być bardzo różna. Oto trzy najpopularniejsze: ze względu na przedmiot opodatkowania: podatki przychodowe (podstawa wymiaru- przychód), dochodowe (PIT lub CIT), majątkowe (wartość posiadanego majątku), konsumpcyjne (VAT, akcyza) ze względu na wymiar i pobór podatków: pośrednie Read more about Podatki dla przedsiębiorców[…]