Zakładowy plan kont – zespoły kont

Jedną z korzyści jakie daje pełna księgowość, jest możliwość ustanowienia własnej polityki rachunkowości, a w jej ramach zakładowego planu kont. Zakładowy plan kont jest ewidencją wszystkich działających w firmie kont księgowych wraz z ich numerami oraz nazwami. Każdy zakładowy plan kont składa się z zespołów kont, których występuje aż 9, dla danych grup tematycznych. Nietypowo plany Read more about Zakładowy plan kont – zespoły kont[…]