Kary za unikanie opodatkowania

Aktualnie w przypadku stwierdzenia, że podatnik unika zapłaty należnego podatku musi on jedynie uregulować należny podatek ewentualnie z odsetkami. Ma to ulec zmianie już w następnym roku. Od stycznia 2019 roku za unikanie opodatkowania będą groziły dodatkowe kary finansowe. Kara ta ma wynosić 40% kwoty uzyskanej korzyści podatkowej. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych Read more about Kary za unikanie opodatkowania[…]

Ulga na złe długi

Ulga na złe długi dotyczy podatników, którym mimo usilnych starań nie udało się odzyskać terminowego zwrotu należności od swoich kontrahentów. W 2017 roku w zasadach dotyczących przyznawania tych ulg wprowadzony został szereg modyfikacji, które mają przede wszystkim motywować dłużników do wypełniania się ze swoich zobowiązań. Ponadto lista warunków, które należy spełnić w celu skorzystania z Read more about Ulga na złe długi[…]

Optymalizacja podatkowa – kontrowersje

Księgowość ma na celu ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych. Na podstawie uzyskanych w ten sposób danych ustala się zobowiązania podatkowe firmy. Należności te stosunkowo mocno obciążają budżet przedsiębiorstwa, dlatego też przedsiębiorcy robią wszystko co w ich mocy, aby w jak największym stopniu je ograniczyć. W tym celu stosowana jest optymalizacja podatkowa. Mimo, iż optymalizacja obejmuje działania całkowicie legalne, wciąż Read more about Optymalizacja podatkowa – kontrowersje[…]

Ewidencja przebiegu pojazdów

Dla celów związanych z podatkiem VAT prowadzi się ewidencję przebiegu pojazdów. Obowiązek ten dotyczy tylko samochodów wykorzystywanych tylko i wyłącznie na cele wiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Posiadanie i wykorzystywanie samochodu tylko i wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej oprócz samego prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, wymaga również określenia celów jego użytkowania i miejsc, a także Read more about Ewidencja przebiegu pojazdów[…]

Podatki dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy są objęci wieloma podatkami czyli obowiązkowymi i bezzwrotnymi świadczeniami na rzecz budżetu państwa lub samorządu terytorialnego.   Klasyfikacja podatków może być bardzo różna. Oto trzy najpopularniejsze: ze względu na przedmiot opodatkowania: podatki przychodowe (podstawa wymiaru- przychód), dochodowe (PIT lub CIT), majątkowe (wartość posiadanego majątku), konsumpcyjne (VAT, akcyza) ze względu na wymiar i pobór podatków: pośrednie Read more about Podatki dla przedsiębiorców[…]

Stawki podatku VAT w Polsce

VAT – podatek, który znany jest każdemu, również osobą prowadzącym działalność gospodarczą. Dotyczy on towarów i usług (z wyjątkiem tych zwolnionych), a więc i wszystkich, którzy je kupują i sprzedają. Dlatego tak wielu przedsiębiorców musi mierzyć się z obowiązkiem prowadzenia rozliczeń z tego tytułu. Dokonuje się je na podstawie ewidencjonowanej sprzedaży i zakupu VAT z Read more about Stawki podatku VAT w Polsce[…]

NIP, PIT, CIT i VAT!

W tytule posta zostały zawarte pewne skróty jak NIP, CIT, VAT i PIT. Każdy kiedyś słyszał takie wyrażenia, jednak nie każdy potrafi powiedzieć co one tak właściwie znaczą.  Oczywiście chodzi o podatki. Są to rodzaje formularzy podatkowych. Bywają bardzo pomocne przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym. Dodatkowo każdy z nich przeznaczony do innej czynności. PIT Read more about NIP, PIT, CIT i VAT![…]

Co to jest optymalizacja podatkowa?

Optymalizacją podatkową nazwiemy wszystkie działania jakie są podejmowane w ramach obowiązujących przepisów prawa. Ich głównym celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych.  Przedsiębiorca może płacić mniejsze podatki, wykorzystując przepisy prawa. Wszystko jest legalne, jednak należy wiedzieć jak to zrobić. W tym celu najlepiej jest się skontaktować ze specjalistą, który wie co jest dozwolone, a co zakazane. Oto niektóre Read more about Co to jest optymalizacja podatkowa?[…]