Prokurent

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Najprościej mówiąc zakres działania prokurenta jest dokładnie taki sam jak zakres działania członka zarządu. Prokurent samoistny może samodzielnie dokonywać wszystkich czynności, które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu. Prokurentem może zostać osoba pełnoletnia, a więc osoba posiadająca pełną zdolność do Read more about Prokurent[…]