Na czym może polegać audyt finansowy?

Sprawozdania finansowe niektórych jednostek gospodarczych poddaje się badaniu księgowemu (audytowi finansowemu). Polega on na sprawdzaniu pod kątem rzetelności i jasności zawartych w sprawozdaniu finansowym danych. Tak więc jego sporządzanie ma na celu zapobieganie niewłaściwej prezentacji sytuacji majątkowo-finansowej jednostki, która mogłaby zaszkodzić innym jednostką. Do przeprowadzenia audytu finansowego upoważnieni są biegli rewidenci księgowi. Są oni osobami Read more about Na czym może polegać audyt finansowy?[…]

W jakim terminie złożyć sprawozdanie finansowe?

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego ciąży na każdym przedsiębiorcy, prowadzącym pełną księgowość oraz na jednostkach pożyteczności publicznej, takich jak fundacje i stowarzyszenia. Sporządzone sprawozdanie finansowe należy złożyć w Urzędzie Skarbowym oraz w KRS (niezależnie jaka spółka go sporządza i składa). Na sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki mają czas do 3 miesięcy od dnia bilansowego (zakończenia roku obrotowego). Read more about W jakim terminie złożyć sprawozdanie finansowe?[…]

Ewidencja przebiegu pojazdów

Dla celów związanych z podatkiem VAT prowadzi się ewidencję przebiegu pojazdów. Obowiązek ten dotyczy tylko samochodów wykorzystywanych tylko i wyłącznie na cele wiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Posiadanie i wykorzystywanie samochodu tylko i wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej oprócz samego prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, wymaga również określenia celów jego użytkowania i miejsc, a także Read more about Ewidencja przebiegu pojazdów[…]

Jak zbudowana jest księga rachunkowa?

Księga rachunkowa jest sposobem ewidencji księgowej w przedsiębiorstwach, zobowiązanych do prowadzenia pełnej rachunkowości finansowej. Niestety jej prowadzenie jest bardzo skomplikowane i trudne co powoduje, że na ogół zajmują się tylko specjaliści – księgowi. Księga rachunkowa składa się z 6 istotnych elementów, jakimi są:  DZIENNIK KSIĘGOWY – służący do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich operacji, jakie Read more about Jak zbudowana jest księga rachunkowa?[…]

Pełna księgowość w 2016 roku

Pełną księgowość (księgi rachunkowe) w 2016 roku zobowiązane będą prowadzić jednostki, których wartość przychodów za 2015 rok osiągnie kwotę 5.092.440 zł.   Zatem osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za poprzedni rok wynosi w polskiej walucie co najmniej 1.200.000 euro, są zobligowane do prowadzenia ksiąg Read more about Pełna księgowość w 2016 roku[…]

Ubezpieczenie OC w biurach rachunkowych

Prowadzenie biura rachunkowego czyli przedsiębiorstwa, zajmującego się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych wymaga posiadania ubezpieczenia OC (od odpowiedzialności cywilnej). Wymaga się, by biura rachunkowe miały przynajmniej podstawowe ubezpieczenie OC, obejmujące działania zawarte w ustawie o rachunkowości. Ustawa o rachunkowości określa, że podstawowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych obejmuje: prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy Read more about Ubezpieczenie OC w biurach rachunkowych[…]

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości biuro rachunkowe jest podmiotem gospodarczych, które zajmuje się świadczeniem usług księgowych na rzecz innych podmiotów gospodarczych oraz organizacji, instytucji, a także osób fizycznych. Działalność biura rachunkowego czyli świadczenie usług księgowych polega na prowadzeniu rachunkowości na rzecz podmiotu zlecającego i w jego imiennieniu. Ustawa o rachunkowości stanowi, że usługowe prowadzenie Read more about Czym zajmuje się biuro rachunkowe?[…]

Sprawozdanie finansowe w uproszczonej wersji

Jest wiele jednostek gospodarczych, które zobowiązane są do prowadzenia pełnej rachunkowości, mimo stosunkowo niskiego poziomu zatrudnienie i niewielkich obrotów. Właśnie z myślą o tego typu przedsiębiorstwach, w 2015 rok powstała możliwość sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych – tzw. sprawozdań dla mikro jednostek.    Coroczne sporządzanie sprawozdania finansowego, składającego się z aż 6 rozbudowanych dokumentów, to ciężki Read more about Sprawozdanie finansowe w uproszczonej wersji[…]