Czym są pasywa?

Pasywa w firmie są źródłem finansowania przedsiębiorstwa. To pojęcie jest także bardzo ściśle związane z bilansem firmy, którego zadaniem jest przedstawienie aktywów jakie są w posiadaniu spółki, a także źródła ich finansowania. Pasywa są więc, źródłem pokrycia majątku działalności gospodarczej. Można je podzielić na dwie grupy: kapitał własny, kapitał obcy. Kapitałem własnym nazwiemy wartości jakie Read more about Czym są pasywa?[…]

Aktywa w firmie

W rachunkowości mamy do czynienia z takimi pojęciami jak: aktywa i pasywa. Są one często nie rozumiane bądź mylone, najczęściej przez młodych przedsiębiorców. W dzisiejszym poście przybliżę czym są aktywa w firmie. Aktywa są to wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń. Powodują one korzyści ekonomiczne i finansowe. Klasyfikuje się je według możliwości ich spieniężenia. Możemy wyróżnić dwa rodzaje Read more about Aktywa w firmie[…]