Co to jest weksel?

Weksel jest pojęciem stosunkowo popularnym, bardzo często występującym w umowach kredytowych jako zabezpieczenie kredytu. Weksel to papier wartościowy zobowiązujący jedną ze stron do zapłacenia określonej sumy wekslowej w danym terminie. Wyróżniamy dwa podstawowe podziały weksli. Jeden ze względu na wierzyciela, a drugi ze względu na dłużnika. Weksel powinien składać się z następujących elementów: – nazwa Read more about Co to jest weksel?[…]