Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych w skrócie CIT to podatek bezpośredni, obciążający dochody przedsiębiorstwa. Regulowany jest przez ustawę z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnikami tego podatku są wszystkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne oraz inne spółki nieposiadające osobowości prawnej lecz mające zdolność prawną. Podmioty zwolnione Read more about Podatek dochodowy od osób prawnych[…]