Zawód biegłego rewidenta

Biegły rewident jest osobą fizyczną, która posiada odpowiednie uprawnienia do tego, aby wykonywać czynność rewizji finansowej. Potwierdzeniem, że dana osoba nabyła uprawnienia do tej pracy jest dokonanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów. Do zakresu czynności rewizji podatkowej, którą przeprowadzić może biegły rewident zalicza się prowadzenie badań, jak również przegląd sprawozdań finansowych. Dodatkowo biegły rewident może Read more about Zawód biegłego rewidenta[…]

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie finansowe składa się z kilku części, a jedną z nich jest rachunek zysków i strat. Krótko mówiąc jest to zestawienie źródeł przychodów i kosztów ich uzyskania. Jak sama nazwa wskazuje celem sporządzania tego zestawienie jest ustalenie czy firma ponosi zysk czy stratę. Rachunek wyników składa się z kilku elementów. Są nimi: Przychody: – z działalności Read more about Rachunek zysków i strat[…]