Inwentaryzacja należności

Inwentaryzacja należności to procedura, którą przeprowadzać powinien przedsiębiorca przynajmniej raz do roku. Czynność ta swoje uregulowania znajduje w Ustawie o rachunkowości. Dokonuje się transakcji na ostatni dzień każdego roku obrotowego z wykorzystaniem potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu aktywów. W przypadku różnic niezbędne jest ich wyjaśnienie oraz odpowiednie rozliczenie. Inwentaryzacja dokonywana powinna być z Read more about Inwentaryzacja należności[…]