Zawód biegłego rewidenta

Biegły rewident jest osobą fizyczną, która posiada odpowiednie uprawnienia do tego, aby wykonywać czynność rewizji finansowej. Potwierdzeniem, że dana osoba nabyła uprawnienia do tej pracy jest dokonanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów. Do zakresu czynności rewizji podatkowej, którą przeprowadzić może biegły rewident zalicza się prowadzenie badań, jak również przegląd sprawozdań finansowych. Dodatkowo biegły rewident może Read more about Zawód biegłego rewidenta[…]

Podatnicy będą mieli obowiązek przekazywać dobowe wyciągi rachunków szefowi KAS

Obecnie trwają prace nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej. Przewidywane zmiany to wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Celem zmian jest ograniczenie nadużyć i oszustw podatkowych, przede wszystkim tych polegających na karuzeli podatkowej. Zmiany kierowane są do: – osób prawnych – jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – osób Read more about Podatnicy będą mieli obowiązek przekazywać dobowe wyciągi rachunków szefowi KAS[…]

Sprzedaż towarów i usług po cenie zaniżonej – skutki

Bardzo często spotykałem się z pytaniami na temat tego, czy sprzedaż towarów i usług w cenie odbiegającej od ceny rynkowej jest zgodna z prawem. Sprawa wygląda następująco: Za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową, czyli taką, której głównym celem jest osiąganie zysku. Tak więc jeżeli prowadzona przez przedsiębiorcę działalność jest dla niego opłacalna wówczas ma Read more about Sprzedaż towarów i usług po cenie zaniżonej – skutki[…]

Kiedy skorzystać z usług prawniczych?

W Polsce wokół zawodu prawnika powstała powłoka elitarności sprawiając, iż większość osób twierdzi, iż nie może pozwolić sobie na jego usługi. Tymczasem ogromna konkurencja na rynku przyczynia się do ciągłego obniżania cen. Korzystanie z usług prawniczych podczas prowadzenia działalności gospodarczej to bardzo istotna kwestia, gdyż pozwala uniknąć wielu nieprzyjemności, z którymi wiąże się słaba znajomość Read more about Kiedy skorzystać z usług prawniczych?[…]

Ulga na złe długi

Ulga na złe długi dotyczy podatników, którym mimo usilnych starań nie udało się odzyskać terminowego zwrotu należności od swoich kontrahentów. W 2017 roku w zasadach dotyczących przyznawania tych ulg wprowadzony został szereg modyfikacji, które mają przede wszystkim motywować dłużników do wypełniania się ze swoich zobowiązań. Ponadto lista warunków, które należy spełnić w celu skorzystania z Read more about Ulga na złe długi[…]

Uproszczona księgowość

Prowadzenie księgowości w formie uproszczonej nie powinno nikomu sprawiać większego problemu (w przeciwieństwie do księgowości pełnej), dlatego jeśli posiadasz prawo do uproszczonej formy, to masz duże szczęście! Podstawowym zadaniem uproszczonej księgowości są po prostu rozliczenia podatkowe, w ramach których wymienić możemy: Księgę przychodów i rozchodów, kartę podatkową oraz ryczałt ewidencjonowany. Księga przychodów i rozchodów jest Read more about Uproszczona księgowość[…]

Usługi biura rachunkowego

Przedsiębiorców, którzy chcą poczytać więcej informacji na temat firmowej księgowości, zapraszamy na naszą stronę!  Posiadasz własną firmę oraz masz problemy z prowadzeniem księgowości? A może dopiero planujesz rozpocząć działalność gospodarczą i już boisz się tego, co Cię czeka? Księgowość od zawsze była udręką wszystkich przedsiębiorców. Aby pozbyć się wszelkich zmartwień, wystarczy skontaktować się z biurem Read more about Usługi biura rachunkowego[…]

Zasady prowadzenia ewidencji przychodów

W ramach przypomnienia: CERTYFIKAT KSIĘGOWY Ewidencja przychodów prowadzona jest w przedsiębiorstwach, które rozliczają się z podatku dochodowego na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jak każdy system księgowości, nawet ten uproszczony rządzi się swoimi prawami. Oto najważniejsze zasady prowadzenia ewidencji przychodów. Ewidencję przychodów należy prowadzić odrębnie na każdy rok podatkowy. Wszystkie operacje dotyczące uzyskania przychodów należy Read more about Zasady prowadzenia ewidencji przychodów[…]