Rodzaje księgowości internetowej

Prowadzenie księgowości internetowej, daje możliwość skorzystania z kilku wariantów: samodzielne prowadzenie księgowości w aplikacji online polega na tym, że korzystając z programu jesteś w stanie samodzielnie prowadzić księgowość firmy, wystawiać faktury, generować księgę przychodów i rozchodów itp. księgowość online obsługiwana przez profesjonalnych księgowych – decydując się na taką formę księgowości będziesz miał dostęp do aplikacji, Read more about Rodzaje księgowości internetowej[…]

Podatek od nieruchomości komercyjnych – zmiany

W planach jest wprowadzenie zmian do przepisów związanych z minimalnym podatkiem dochodowym od nieruchomości komercyjnych. Podatek obejmie faktycznie wynajmowane nieruchomości lub ich części, w tym również hotele, magazyny, budynki mieszkalne. Warto zapamiętać, że niewynajęte budynki lub ich części nie będą podlegać opodatkowaniu. Ile wynosi kwota wolna od podatku? Wysokość tej kwoty to 10 mln złotych Read more about Podatek od nieruchomości komercyjnych – zmiany[…]

Nowości w prawie – pracodawco zapoznaj się!

W 2018 roku pracodawców czekają zmiany, które mogą utrudnić prowadzenie firmy oraz zwiększyć koszty. Pracodawcy powinni przygotować się na zmiany dotyczące wyższej płacy minimalnej, a co za tym idzie wyższych składek do ZUS. Minimalna wysokość składek, jakie będzie musiał pokryć pracodawca w 2018 roku wyniesie od kwoty 2100 zł: – składka emerytalna – 9,76 proc. Read more about Nowości w prawie – pracodawco zapoznaj się![…]

Zawód biegłego rewidenta

Biegły rewident jest osobą fizyczną, która posiada odpowiednie uprawnienia do tego, aby wykonywać czynność rewizji finansowej. Potwierdzeniem, że dana osoba nabyła uprawnienia do tej pracy jest dokonanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów. Do zakresu czynności rewizji podatkowej, którą przeprowadzić może biegły rewident zalicza się prowadzenie badań, jak również przegląd sprawozdań finansowych. Dodatkowo biegły rewident może Read more about Zawód biegłego rewidenta[…]

Podatnicy będą mieli obowiązek przekazywać dobowe wyciągi rachunków szefowi KAS

Obecnie trwają prace nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej. Przewidywane zmiany to wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów z rachunków bankowych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Celem zmian jest ograniczenie nadużyć i oszustw podatkowych, przede wszystkim tych polegających na karuzeli podatkowej. Zmiany kierowane są do: – osób prawnych – jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – osób Read more about Podatnicy będą mieli obowiązek przekazywać dobowe wyciągi rachunków szefowi KAS[…]

Sprzedaż towarów i usług po cenie zaniżonej – skutki

Bardzo często spotykałem się z pytaniami na temat tego, czy sprzedaż towarów i usług w cenie odbiegającej od ceny rynkowej jest zgodna z prawem. Sprawa wygląda następująco: Za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową, czyli taką, której głównym celem jest osiąganie zysku. Tak więc jeżeli prowadzona przez przedsiębiorcę działalność jest dla niego opłacalna wówczas ma Read more about Sprzedaż towarów i usług po cenie zaniżonej – skutki[…]

Kiedy skorzystać z usług prawniczych?

W Polsce wokół zawodu prawnika powstała powłoka elitarności sprawiając, iż większość osób twierdzi, iż nie może pozwolić sobie na jego usługi. Tymczasem ogromna konkurencja na rynku przyczynia się do ciągłego obniżania cen. Korzystanie z usług prawniczych podczas prowadzenia działalności gospodarczej to bardzo istotna kwestia, gdyż pozwala uniknąć wielu nieprzyjemności, z którymi wiąże się słaba znajomość Read more about Kiedy skorzystać z usług prawniczych?[…]

Ulga na złe długi

Ulga na złe długi dotyczy podatników, którym mimo usilnych starań nie udało się odzyskać terminowego zwrotu należności od swoich kontrahentów. W 2017 roku w zasadach dotyczących przyznawania tych ulg wprowadzony został szereg modyfikacji, które mają przede wszystkim motywować dłużników do wypełniania się ze swoich zobowiązań. Ponadto lista warunków, które należy spełnić w celu skorzystania z Read more about Ulga na złe długi[…]