CEIDG 

CEIDG, to elektroniczny rejestr osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, jednoosobową lub jako wspólnicy w spółkach cywilnych. Rejestr ten umożliwia założenie firmy, dokonanie zmian danych we wpisie, przejrzenie danych innych przedsiębiorców, uzupełnienie kodów PKD, a także zawieszenie. wznowienie, czy nawet zamknięcie działalności gospodarczej. Rejestr Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej skierowany jest do: obecnych przedsiębiorców, którzy mogą Read more about CEIDG […]

Split Payment

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że wpłata wynikającego z faktury podatku VAT będzie dokonywana na osobny rachunek (tzw. rachunek VAT), zaś zapłata kwoty netto – na dotychczasowy rachunek rozliczeniowy. Korzystanie z mechanizmu będzie dobrowolne, ale wybór taki będzie miał jedynie nabywca. Z punktu widzenia sprzedawcy ważne będzie to, że rachunek VAT będzie można wykorzystać Read more about Split Payment[…]

Co to jest amortyzacja?

Amortyzacja jest terminem, który określa zmniejszenie wartości rzeczy w określonym czasie na skutek jej użytkowania. Amortyzacja stosowana jest w odniesieniu do środków trwałych i określa ona rzeczywistą wartość rzeczy. Amortyzacja środków trwałych Żeby zrozumieć na czym polega amortyzacja środków trwałych, na początku musimy dowiedzieć się, czym są same środki trwałe. Środki trwałe to rzeczowe składniki Read more about Co to jest amortyzacja?[…]

Biznesplan?

Biznesplan jest dokumentem, który zawiera ocenę opłacalności przedsiębiorstwa. Jest sporządzany na potrzeby wewnętrzne firmy. Służy także w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Zawiera całościowy spis zadań oraz celów jakie przedsiębiorca chce zrealizować. Zawiera także elementy dodatkowe jak np.: analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT. Często wymagany jest jako dodatkowy załącznik do wniosku kredytowego. Wykazuje wtedy, Read more about Biznesplan?[…]

Dostęp do księgowości przez telefon

Telefon komórkowy jest urządzeniem, które w znaczący sposób ułatwia ludziom życie. Wiele aplikacji, które można pobrać na to urządzenie nie służy wyłącznie do rozmów czy wysyłania krótkich wiadomości tekstowych ale także może ułatwić prowadzenie biznesu. Na rynku w ostatnim czasie pojawiło się wiele aplikacji, które mogą służyć za źródło informacji biznesowej. Szybki i bezpośredni dostęp Read more about Dostęp do księgowości przez telefon[…]

Rodzaje księgowości internetowej

Prowadzenie księgowości internetowej, daje możliwość skorzystania z kilku wariantów: samodzielne prowadzenie księgowości w aplikacji online polega na tym, że korzystając z programu jesteś w stanie samodzielnie prowadzić księgowość firmy, wystawiać faktury, generować księgę przychodów i rozchodów itp. księgowość online obsługiwana przez profesjonalnych księgowych – decydując się na taką formę księgowości będziesz miał dostęp do aplikacji, Read more about Rodzaje księgowości internetowej[…]

Podatek od nieruchomości komercyjnych – zmiany

W planach jest wprowadzenie zmian do przepisów związanych z minimalnym podatkiem dochodowym od nieruchomości komercyjnych. Podatek obejmie faktycznie wynajmowane nieruchomości lub ich części, w tym również hotele, magazyny, budynki mieszkalne. Warto zapamiętać, że niewynajęte budynki lub ich części nie będą podlegać opodatkowaniu. Ile wynosi kwota wolna od podatku? Wysokość tej kwoty to 10 mln złotych Read more about Podatek od nieruchomości komercyjnych – zmiany[…]

Nowości w prawie – pracodawco zapoznaj się!

W 2018 roku pracodawców czekają zmiany, które mogą utrudnić prowadzenie firmy oraz zwiększyć koszty. Pracodawcy powinni przygotować się na zmiany dotyczące wyższej płacy minimalnej, a co za tym idzie wyższych składek do ZUS. Minimalna wysokość składek, jakie będzie musiał pokryć pracodawca w 2018 roku wyniesie od kwoty 2100 zł: – składka emerytalna – 9,76 proc. Read more about Nowości w prawie – pracodawco zapoznaj się![…]