Księgowość Pełna

Księgowość pełna jest formą opodatkowania, która w porównaniu do uproszczonej jest procesem bardziej skomplikowanym. Dla kogo? Do jej prowadzenia zobligowane są podmioty gospodarcze, których przychód za ubiegły rok obrotowy przekroczył wartość 2 000 000 euro. Zobowiązane są także niezależnie od wysokości przychodu wszystkie spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.) oraz pozostałe podmioty posiadające osobowość prawną Read more about Księgowość Pełna[…]

Księgowość w spółce cywilnej?

Księgowość spółki cywilnej można prowadzić na dwa sposoby. Pierwszym jest księgowość uproszczona, natomiast drugim księgowość pełna. Wszystko jest zależne od tego jakie nasze przedsiębiorstwo osiąga zyski. Spółka cywilna jest taką formą działalności gospodarczej, która ma wybór. Na samym początku prowadzenia działalności prowadzi księgowość uproszczoną, jeżeli jednak właściciele zdecydowali się na Księgi Handlowe, to również mają taką możliwość. Zazwyczaj Read more about Księgowość w spółce cywilnej?[…]

Pełna księgowość w 2015 roku!

O prowadzeniu pełnej księgowości decyduje przychód jaki został osiągnięty w poprzednim roku obrotowym.  Nadchodzi rok 2015, więc interesuje nas przychód za 2014 r.. Wszystkie osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, które przekroczyły dochód o wartości         1 200 000 euro, są zobowiązanie do prowadzenia ksiąg Read more about Pełna księgowość w 2015 roku![…]

Prowadzenie firmy – księgowość.

Prowadzenie i ogarnięcie wszystkich spraw związanych z działalnością gospodarczą wymaga porządnej znajomości przepisów prawa, ponieważ tego obowiązku nie da się wyminąć. Księgowość – formalności związane z wypełnianiem obowiązku podatkowego spoczywającego na każdym przedsiębiorcy. W związku z tym, do księgowości zalicza się m.in. odpowiednie wyliczanie podatku dochodowego i VAT-u, obowiązki związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sporządzanie, Read more about Prowadzenie firmy – księgowość.[…]