Rachunek zysków i strat

Zapraszamy również na naszą stronę główną! Kolejnym elementem sprawozdania finansowego jest rachunek zysków i strat, czyli zestawienie źródeł przychodów i kosztów ich uzyskania, w celu określenia wyniku finansowego z działalności i czynników, które na niego wpływały. Sporządzenie tego dokumentu jest również ściśle regulowane prawnie. Dopuszcza się cztery wzory, w jakim może ono zostać sporządzone. Wszystkie Read more about Rachunek zysków i strat[…]

Paragon fiskalny

Przeczytaj więcej na temat: FAKTUR! Dowodem i potwierdzeniem dokonania zakupu jest paragon fiskalny. Każdy sprzedawca jest zobowiązany do wydawania go Klientowi. Dziś powiedziane zostanie trochę więcej na temat paragonu fiskalnego. Historia tego wydawałoby się “niepozornego dokumentu” sięga już początku XX wieku, a konkretnie roku 1910, kiedy to pierwszy raz na świecie rozpoczęto wydawanie paragonów. Zawdzięczamy Read more about Paragon fiskalny[…]

Outsourcing księgowy

Outsourcing księgowy polega na zleceniu prowadzenia całej dokumentacji osobom z zewnątrz. Na rynku na obecną chwilę istnieje wiele biur, które zajmują się świadczeniem usług tego typu. Niesie to ze sobą zarówno wiele korzyści, jak i zagrożeń. Przede wszystkim polskie prawo podatkowe ulega częstym zmianom poprzez nagminne wprowadzanie nowelizacji. Profesjonalne biura rachunkowe na bieżąco śledzą te Read more about Outsourcing księgowy[…]

Sprawozdanie finansowe w spółce

W Kodeksie Spółek Handlowych zawarto, że nie wszystkie jednostki muszą sporządzać sprawozdanie finansowe. Obowiązek ten spoczywa na spółkach prowadzących pełną księgowość oraz tych spełniających warunki określone w Ustawie o rachunkowości (sprawozdanie nie dotyczy spółek: jawnych, cywilnych, partnerskich oraz osób fizycznych). Sprawozdanie należy sporządzić na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (ostatni dzień roku obrotowego). Co wchodzi w Read more about Sprawozdanie finansowe w spółce[…]

Księgi rachunkowe – zalety

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych kojarzy się głównie z trudnościami, skomplikowaniem i czasochłonnością. Wszyscy widzą to w ciemnych barwach, ale nie każdy dostrzega liczne korzyści, które wiążą się z tym działaniem. Z całą pewnością zaliczyć do nich możemy: – opracowanie własnej polityki rachunkowością – możliwość szerokiej analizy podmiotu gospodarczego – bieżące monitorowanie przychodów, wydatków, kosztów itp. Read more about Księgi rachunkowe – zalety[…]

Księga rachunkowa – podstawowe informacje

Księga rachunkowa to sposób prowadzenia pełnej rachunkowości. Jest to najbardziej rozbudowany system prowadzenia księgowości, a jednocześnie najbardziej dokładny. Księgę rachunkową rozpoczyna się prowadzić na początku nowego roku obrotowego, podczas rozpoczynania działalności, rozpoczęcia likwidacji czy upadłości oraz w wyniku innych zdarzeń określonych ustawą. Jej zamknięcie odbywa się w podobnych sytuacjach, czyli na koniec roku obrotowego, na Read more about Księga rachunkowa – podstawowe informacje[…]

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) istnieje już od 1994 roku. Państwowym funduszem celowym stał się 1 stycznia 2012 roku. Środki z FGŚP przeznaczone są na roszczenia obejmujące: – wynagrodzenia za pracę, – wynagrodzenia za czas, kiedy pracownik był niezdolny do pracy, ze względu na chorobę, – wynagrodzenia za okres urlopu, – odprawę pieniężną należną wskutek Read more about Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych[…]

Podatek CIT dla małych firm 15%

Kilka dni temu Sejm przyjął poprawki Senatu dotyczące ustawy zmniejszającej CIT dla małych firm do 15%. Dla kogo obniżona stawka? Dla firm, u których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie. Ustawa informuje o: – ograniczeniu stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania transakcji wymiany udziałów; – Read more about Podatek CIT dla małych firm 15%[…]