Księgowość Pełna

Księgowość pełna jest formą opodatkowania, która w porównaniu do uproszczonej jest procesem bardziej skomplikowanym. Dla kogo? Do jej prowadzenia zobligowane są podmioty gospodarcze, których przychód za ubiegły rok obrotowy przekroczył wartość 2 000 000 euro. Zobowiązane są także niezależnie od wysokości przychodu wszystkie spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.) oraz pozostałe podmioty posiadające osobowość prawną Read more about Księgowość Pełna[…]

Likwidacja limitu składek ZUS od 2018

Projekt dotyczący nowelizacji systemu ubezpieczeń społecznych dotyczy tego, aby składki na ubezpieczenia emerytalne, bądź rentowe były odprowadzane w całości od osiągniętego przychodu. Tym sposobem osoby, które zarabiają więcej, będą zobowiązane do tego, aby opłacać składki ZUS w wyższej kwocie. Przewiduje się, że skutkami tych zmian będzie: – obniżenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej, – obniżenie podstawy Read more about Likwidacja limitu składek ZUS od 2018[…]

Duplikat faktury

Faktury mają ogromne znaczenie zwłaszcza dla podatników VAT. Przede wszystkim zasadniczym celem tych dokumentów jest zaświadczenie dokonanych zdarzeń gospodarczych, co stanowi podstawę do odliczenia podatku od towarów i usług na koniec każdego roku obrotowego. Co zatem, gdy faktura ulegnie zniszczeniu lub zaginie? W takim przypadku podatnik upoważniony jest do wystawienia duplikatu faktury. Bardzo istotne jest, Read more about Duplikat faktury[…]

Zalety i wady prowadzenia samodzielnej księgowości

Jednym z trzech sposobów prowadzenia księgowości w Polsce jest działanie na własną rękę.  Taki sposób posiada „za” i „przeciw”. Zalety :  Głównym plusem jest obniżenie kosztów jakie wiążą się z wynajęciem biura rachunkowego bądź księgowej. Jest to najtańszy sposób. Dostępne jest dla każdego przedsiębiorcy, nawet bez posiadania określonego wykształcenia bądź certyfikatów. Pełna kontrolna i wiedza Read more about Zalety i wady prowadzenia samodzielnej księgowości[…]

Prowadzenie firmy – księgowość.

Prowadzenie i ogarnięcie wszystkich spraw związanych z działalnością gospodarczą wymaga porządnej znajomości przepisów prawa, ponieważ tego obowiązku nie da się wyminąć. Księgowość – formalności związane z wypełnianiem obowiązku podatkowego spoczywającego na każdym przedsiębiorcy. W związku z tym, do księgowości zalicza się m.in. odpowiednie wyliczanie podatku dochodowego i VAT-u, obowiązki związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sporządzanie, Read more about Prowadzenie firmy – księgowość.[…]